De plaats van bevalling

In Nederland worden ongeveer 160.000 baby’s per jaar geboren. Waar kan dat allemaal? Uniek aan het Nederlandse systeem is dat de vrouw zelf kan beslissen waar ze wil bevallen als bij haar, medisch gezien, alles in orde is. Je wilt met man en macht thuis bevallen en als het moment daar is, wil je toch liever naar het ziekenhuis, of andersom. Daarin ben je echt niet uniek. Je weet immers pas hoe bevallen voelt en ook hoe jij je daarbij voelt, als je aan het bevallen bent. Veranderen is dan vaak ook nog wel mogelijk. Welke keuze je ook maakt, je kiest voor en wilt een omgeving waar jij je veilig voelt en in alle rust en met vertrouwen je kind ter wereld kunt brengen.

Thuis
In je eigen huis bevallen, met je eigen spulletjes en in een vertrouwde omgeving. Dat kan wanneer je tussen de 37 en 42 weken zwanger bent, je van te voren geen medische indicatie hebt en als er zich geen complicaties voordoen. De verloskundige en de kraamverzorgende begeleiden je. Zij zijn opgeleid om risicosituaties te herkennen en dan adequaat te handelen. Mochten zich problemen voordoen die de verloskundige samen met de kraamverzorgende niet op kan lossen, dan vindt de bevalling plaats in het ziekenhuis.

In het ziekenhuis
Je bevalt in het ziekenhuis omdat je dat zelf verkiest of omdat dit wordt geadviseerd vanwege medische problemen. In het eerste geval kies je voor een zogenaamde poliklinische bevalling. Het geeft je een veilig gevoel dat mocht er iets zijn, de dokters snel ter plaatse zijn. Je kiest er dan, zonder medische redenen, zelf voor om met je eigen verloskundige in het ziekenhuis te bevallen. In het tweede geval beval je in het ziekenhuis omdat voor je zwangerschap medische redenen aanwezig waren waarom de zwangerschapscontroles in het ziekenhuis zijn verricht of omdat tijdens je zwangerschap complicaties zijn opgetreden. In de laatste situatie verwijst een verloskundige jou dan naar een gynaecoloog in het ziekenhuis. Als zich tijdens de thuisbevalling problemen voordoen word je, soms op het laatste moment, per ambulance vervoerd en overgedragen aan de gynaecoloog en beval je in het ziekenhuis.
Terug
Kinderwens
Zwanger
Bevallen
Kraamtijd