Onderzoek en testen

Tijdens je zwangerschap kun je verschillende onderzoeken krijgen om de gezondheid van jou en je ongeboren kind in de gaten te houden. Sommige onderzoeken worden je standaard aangeboden, andere alleen als dat medisch nodig is. Je verloskundig zorgverlener binnen ovida bepaalt of dat het geval is. Bij veel onderzoeken kun je ook zelf bepalen of je ze wel wilt, bijvoorbeeld een test om na te gaan of je baby kans heeft op een afwijking.

Echoscopisch onderzoek
Tijdens je zwangerschap krijg je een aantal echoscopische onderzoeken aangeboden, waar je gebruik van kunt maken:
  • termijnecho (tussen 10-12 weken)

Daarnaast kan je verloskundige om medische redenen besluiten tot het doen van andere echoscopische onderzoeken:

  • vroege echo (bij 6-7 weken zwangerschapsduur)
  • groeiecho (rond de 30 weken)
  • liggingsecho (rond de 36 weken)


Termijnecho
Rond de 10–12 weken krijg je een echo om te bepalen hoe lang je zwanger bent. Dit wordt een termijnecho genoemd. Op basis van de uitslagen van deze echo kan de uitgerekende datum worden bepaald. Bij het eerste echoscopisch onderzoek (de eerdergenoemde vroege echo) kan worden gezien dat je zwanger bent van een meerling.


De 20-wekenecho
Bij de 20-wekenecho wordt gekeken naar de afwezigheid van een open rug of een open schedel. Dit onderzoek wordt ook wel het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd en de echoscopist beoordeelt dan ook de ontwikkeling van de organen van het kind. Dit onderzoek maakt deel uit van de Prenatale Screening. Meer informatie.

Prenatale Screening
Het is mogelijk om je ongeboren kind te laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet Prenatale Screening. Er zijn twee onderzoeken: screening op down-, edwards- en patausyndroom in jouw bloed en de 13- en 20-wekenecho. Screening  op down-, edwards- en patausyndroom gebeurt door de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Meer informatie.

Bloedonderzoek
Tijdens het eerste bezoek aan ons krijg je formulieren mee om je bloed te laten onderzoeken. Hierbij onderzoeken we:
  • Wat je regulaire bloedgroep is (A, B, AB of O)?
  • Of je resus-D- en resus-c-negatief bent?
  • Of jouw bloed antistoffen bevat tegen bepaalde bloedgroepen?
  • En of je een van de infectieziekten syfilis (lues), hepatitis B of hiv hebt of hebt doorgemaakt?
Als het bloedonderzoek uitwijst dat je kind kans heeft om ziek te worden, is het vaak mogelijk om jou al tijdens de zwangerschap te behandelen en zo je kind te beschermen. Daarom krijg je het bloedonderzoek vroeg in de zwangerschap aangeboden zodat vroeg met een behandeling kan worden gestart. Ook bepaalt het laboratorium het hemoglobine- en suikergehalte in het bloed. Als het hemoglobinegehalte te laag is, heb je bloedarmoede. Dat is meestal goed te behandelen met ijzertabletten en dit is niet schadelijk voor je kind.

Indien nodig zal er, in overleg met ons, vaker bloedonderzoek plaatsvinden. Bijvoorbeeld om de kans op zwangerschapssuiker uit te sluiten.
Terug
Kinderwens
Zwanger
Bevallen
Kraamtijd