Zwangerschapsbegeleiding

Hoe ver ben ik zwanger?
Je kunt het aantal weken dat je zwanger bent berekenen met een zwangerschapscalculator. Bijvoorbeeld: zwangerschapscalculator.

Begeleiding door de verloskundige
Wanneer de zwangerschapstest positief is, kun je contact opnemen met één van de verloskundige praktijken binnen Ovida. Zie voor de deelnemende praktijken verloskundigen praktijken OVIDA. Daarvoor heb je geen verwijzing nodig van de huisarts. De verloskundige begeleidt de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd.

Verwijzen naar de gynaecoloog
Tijdens de zwangerschap kan er sprake zijn van risicofactoren of kunnen er complicaties optreden waardoor jij of het kind risico lopen. In dat geval zal de verloskundige de zorg voor de zwangerschap overdragen aan de gynaecoloog binnen Ovida. Dit gebeurt ook uit voorzorg wanneer er twijfels zijn. Mocht blijken dat er niets aan de hand is, dan kom je weer terug bij de verloskundige.

Begeleiding door de gynaecoloog
Wanneer er sprake is van een medische indicatie voor de begeleiding van de zwangerschap dan vinden de controles plaats in het ziekenhuis en worden ze uitgevoerd door een klinisch verloskundige, een arts of een gynaecoloog. In veel gevallen kan een deel van de controles bij de verloskundige plaatsvinden en wordt de rest in het ziekenhuis gepland.

Medische indicatie tijdens de zwangerschap
Van een medische indicatie is sprake bijvoorbeeld bij hoge bloeddruk. suikerziekte tijdens de zwangerschap, meerlingzwangerschap, groeiprobleem bij het kind, ziektes van de moeder die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap of complicaties tijdens eerdere zwangerschappen of bevallingen.

Eerste controle en vervolgafspraken
Tijdens de eerste controle wordt de inschrijvingsvragenlijst doorgenomen en aan de hand van de gegevens die jij hebt ingevuld wordt het basiszorgschema (BZS) aangepast. Naast het uitgebreide gesprek met de verloskundige wordt de bloeddruk en het lichaamsgewicht gemeten. Deze eerste controle duurt ongeveer een uur.

Het aantal controles kan per zwangere verschillen. Het hangt samen met je medische achtergrond en het verloop van de zwangerschap. Dit is uitgewerkt in jouw BZS. Een normale zwangerschapscontrole duurt 10–15 minuten.

Een vervolgafspraak bij de verloskundige of gynaecoloog omvat de volgende onderdelen:
  • het meten van de bloeddruk
  • het beoordelen van de groei van de baarmoeder
  • het luisteren naar het hartje van je kind (indien mogelijk)
  • het vragen naar het bewegen van je kind (vanaf 18-20 weken)
  • soms wordt de controle aangevuld met onderzoeken zoals echoscopisch onderzoek of bloed- en/of urineonderzoek
  • het beantwoorden van vragen en het geven van informatie
Terug
Kinderwens
Zwanger
Bevallen
Kraamtijd